Antraščių žymos (angl. heading tags)

Antraščių žymos (angl. heading tags) – yra naudojamos tam, kad geriau suprastume puslapio teksto struktūrą.

Šios žymos yra teksto dalis (išdėliojamos prieš skirtingo turinio pastraipas), kuri padeda skaitytojams suprasti apie ką bus kalbama tekste. Kadangi žmonės yra linkę atidžiai perskaityti antraštes, o dalį turinio tiesiog praleisti, labai svarbu, kad antraštėse būtų „pasakoma“ apie ką tiksliai bus kalbama kiekvienoje pastraipoje atskirai. Be to, antraščių žymos gali ir išgelbėti! Tuo atveju, jeigu tekstas bus parašytas painiai ir nekokybiškai, skaitytojas turės galimybę sugrįžti prie antraštės ir suprasti tai, ko prieš tai suprasti nepavyko.

Antraščių žymos gali būti:

 • <H1>;
 • <H2>;
 • <H3>;
 • <H4>;
 • <H5>;
 • <H6>.

Svarbu nepainioti „heading tag“ su HTML <head> žyma arba su HTTP antraštėmis. Egzistuoja šeši antraščių žymų dydžiai, kurie prasideda nuo didžiausios ir svarbiausios – <h1> žymos baigiasi mažiausiai svarbia – <h6> žyma. Visos jos, išvardytos viršuje.

Kadangi, įprastai, tekstas turintis antraštės žymą yra vizualiai išsiskiriantis (didesnis, ryškesnis) iš viso likusio, paragrafuose esančio, tekstinio turinio – jis pasitarnauja kaip vaizdinė užuomina vartotojui, kuri nurodo, kad būtent tas tekstas šiame puslapyje yra svarbus ir leidžia suprasti kažką daugiau apie turinį esantį po antrašte. Iš eilės panaudoti keli skirtingi antraščių dydžiai Jūsų tekstiniam turiniui sukuria hierarchinę struktūrą, kuri leidžia vartotojui lengviau naršyti Jūsų dokumente (puslapyje).

Antraščių žymos yra svarbūs svetainės komponentai, traukiantys lankytojo akį, todėl būkite atsargūs naudodami antraščių žymas.

Pavyzdžiui, puslapyje, kuriame pateikiama naujiena, galime <h1> žymą uždėti svetainės pavadinimui, o naujienos pavadinimui parinkti <h2> žymą.

Pavyzdžiui:

</head>
<body>
<h1>Brendono beisbolo kortelės</h1>
<h2>Naujienos – Senoje daržinėje rastos lobio vertės beisbolo kortelės</h2>
<p>Žmogus, visai neseniai įsigijęs ūkininko gyvenamąjį namą, buvo maloniai nustebintas (...) dolerių vertės senovines beisbolo korteles jis rado savo naujojoje daržinėje. Kortelės buvo (…) naujienų laikraštyje ir galima sakyti, kad jos buvo puikios būklės, atrodė visai kaip naujos. Po to (...) ir vietoj to, kad jas parduotų, jis atidavė korteles savo anūkui.</p>

Kodėl <H> žyma tokia svarbi?

<H> žyma yra svarbiausia puslapio antraštė. Ji yra aukščiausio lygio žyma, nusakanti apie ką yra Jūsų konkretus puslapis. Kaip ir minėjome prieš tai, <H> žyma turėtų būti puslapio pavadinimas. Tinkamai pavadintas jis suteikia didelę naudą ir pranašumą iš SEO pusės. Tiek <H> tiek kitose žymose rekomenduojama naudoti raktinius žodžius. Šiuo atveju, <H> žyma turėtų susidaryti iš raktažodžių ar raktažodžių grupės, kurie turi daugiausiai paieškų.

Ar H2, H3, H4, H5, H6 antraštės yra svarbios?

Visos <H> antraščių žymos yra svarbios, tačiau ne taip, kaip pagrindinė <H1> žyma. Skirtingai nei <H1> žyma, <H2>, <H3>, <H4>, <H5> ir <H6> žymos, gali būti panaudotos ne vieną, bet net kelis kartus. Prieš planuodami šias H žymas, į jas žiūrėkite kaip į savo puslapio turinio organizavimo būdą. Šios antraštės taip pat turėtų apimti svarbius raktinius žodžius ir padėti turinį suskirstyti į skyrius.

Patarimai tinkamų H1 žymų sudarymui:

 • Kiekviename svetainės puslapyje turėtų būti tik viena H1 žyma. Jei puslapyje yra daugiau nei viena H1 žyma, pakeiskite kitas H1 žymas į H2 arba kitas H žymas.
 • H1 žyma turi būti puslapio turinio viršuje (virš visų kitų antraščių žymų puslapio kode).
 • H1 žyma turi būti sudaryta iš svarbiausių tam puslapiui tinkančių raktinių žodžių.
 • H1 žyma turėtų padėti skaitytojui suprasti, apie ką yra konkretus puslapis.

Geriausia praktika

Įsivaizduokite, kad rašote straipsnio metmenis*

Tai panašu į pagrindinės minties išgryninimą ilgam ir plačiam tekstui bei jos užrašymą: pagalvokite, kokie to teksto esminiai punktai, papunkčiai, taip pat nuspręskite, kuriose puslapio teksto vietose būtų tinkamiausia naudoti antraščių žymas.

Ko derėtų vengti?

 • Tokio teksto, kuris turėdamas antraštės žymą nepadėtų nustatyti puslapio struktūros.
 • Antraščių žymų naudojimo ten, kur labiau tiktų kitokios žymos, kaip pvz.: <em> ir <strong>.
 • Nenuspėjamo, neracionalaus mėtymosi nuo vienos antraštės žymos dydžio prie kito.

* Metmenys – šiame kontekste – tai teksto (o apskritai – kūrinio ar projekto) pagrindiniai bruožai.

Taupiai naudokite antraštes, paskirstydami jas po visą puslapį

Naudokite antraščių žymas ten, kur jos logiškai tinkamos. Paprastai vartotojai, atėję į konkretų svetainės puslapį, visų pirma peržvelgia jį akimis – per didelis antraščių žymų kiekis puslapyje gali apsunkinti šį vartotojo ritualą. Kai kurie interneto svetainių valdytojai panaudoja tiek daug antraščių žymų, kad darosi sunku nustatyti, kur viena tema baigiasi, o kita prasideda.

Ko derėtų vengti?

Pernelyg didelio antraščių žymų kiekio, neracionaliai išmėtyto per visą puslapį.
Viso, puslapyje esančio, teksto priskyrimo antraštės žymai.
Antraščių žymų naudojimo siekiant suformatuoti tekstą, suteikti jam stilių, o ne pateikti struktūrą.

Terminai:

HTTP headersHTTP (angl. HyperText Transfer Protocol; liet. Hiperteksto perdavimo protokolas) – tai įvairių tipų duomenys (informacija), kurie išsiunčiami dar prieš siunčiant pačius faktinius duomenis.
<em> – HTML žyma išskyrimo šriftu pažyminti tai, ką norima išryškinti. Pagal standartą, išskyrimo šrifto <em> žyma parodys dėmesį (akcentuojamą teksto dalį) – kursyvu (pasviruoju šriftu).
<strong> – HTML žyma pažyminti didelį dėmesį. Pagal standartą, <strong> žyma parodys dėmesį (akcentuojamą teksto dalį) panaudojant paryškintą šriftą (angl. bold print).
Wildcard – rašmuo, simbolis (*), kuris užima bet kurio kito rašmens ar rašmenų eilutės vietą.
.htaccess – hiperteksto prieigos failas. Failas, kuris leidžia Jums valdyti žiniatinklio serverio konfigūraciją.

Šaltinis: Google Webmaster Guidelines