Antraščių žymos (angl. heading tags)

Naudokite antraščių žymas, kad akcentuotumėte svarbų tekstą
Antraščių žymos (angl. heading tags) yra naudojamos tam, kad vartotojui galėtume aiškiau pateikti puslapio struktūrą. Svarbu nepainioti „heading tag“ su HTML <head> žyma arba su HTTP antraštėmis. Egzistuoja šeši antraščių žymų dydžiai, kurie prasideda nuo didžiausios ir svarbiausios — <h1> žymos ir baigiasi mažiausiai svarbia — <h6> žyma.

Kadangi, įprastai, tekstas turintis antraštės žymą yra vizualiai išsiskiriantis (didesnis, ryškesnis) iš viso likusio, paragrafuose esančio, tekstinio turinio — jis pasitarnauja kaip vaizdinė užuomina vartotojui, kuri nurodo, kad būtent tas tekstas šiame puslapyje yra svarbus ir leidžia suprasti kažką daugiau apie turinį esantį po antrašte. Iš eilės panaudoti keli skirtingi antraščių dydžiai Jūsų tekstiniam turiniui sukuria hierarchinę struktūrą, kuri leidžia vartotojui lengviau naršyti Jūsų dokumente (puslapyje).

Antraščių žymos yra svarbūs svetainės komponentai, traukiantys lankytojo akį, todėl būkite atsargūs naudodami antraščių žymas.

Pavyzdžiui, puslapyje, kuriame pateikiama naujiena, galime <h1> žymą uždėti svetainės pavadinimui, o naujienos pavadinimui parinkti <h2> žymą.

Pvz.:

</head>
<body>
<h1>Brendono beisbolo kortelės</h1>
<h2>Naujienos — senoje daržinėje rastos lobio vertės beisbolo kortelės</h2>
<p>Žmogus, visai neseniai įsigijęs ūkininko gyvenamąjį namą, buvo maloniai nustebintas (...) dolerių vertės senovines beisbolo korteles jis rado savo naujojoje daržinėje. Kortelės buvo (…) naujienų laikraštyje ir galima sakyti, jog jos buvo puikios būklės, atrodė visai kaip naujos. Po to (...) ir vietoj to, kad jas parduotų, jis atidavė korteles savo anūkui.</p>

 Geriausia praktika

Įsivaizduokite, kad rašote straipsnio metmenis*
Tai panašu į pagrindinės minties išgryninimą ilgam ir plačiam tekstui bei jos užrašymą: pagalvokite, kokie to teksto esminiai punktai, papunkčiai, taip pat nuspręskite, kuriose puslapio teksto vietose būtų tinkamiausia naudoti antraščių žymas.

Ko derėtų vengti?

  • Tokio teksto, kuris turėdamas antraštės žymą nepadėtų nustatyti puslapio struktūros;
  • Antraščių žymų naudojimo ten, kur labiau tiktų kitokios žymos, kaip pvz.: <em> ir <strong>;
  • Nenuspėjamo, neracionalaus mėtymosi nuo vieno antraštės žymos dydžio prie kito.

* Metmenys — šiame kontekste — tai teksto (o apskritai — kūrinio ar projekto) pagrindiniai bruožai.

Taupiai naudokite antraštes, paskirstydami jas visą puslapį
Naudokite antraščių žymas ten, kur jos logiškai tinkamos. Paprastai vartotojai, atėję į konkretų svetainės puslapį, visų pirma peržvelgia jį akimis — per didelis antraščių žymų kiekis puslapyje gali apsunkinti šį vartotojo ritualą. Kai kurie interneto svetainių valdytojai panaudoja tiek daug antraščių žymų, kad darosi sunku nustatyti, kur viena tema baigiasi, o kita prasideda.

Ko derėtų vengti?

  • Pernelyg didelio antraščių žymų kiekio neracionaliai išmėtyto per visą puslapį;
  • Viso, puslapyje esančio, teksto priskyrimą antraštės žymai;
  • Antraščių žymų naudojimo siekiant suformatuoti tekstą, suteikti jam stilių, o ne pateikti struktūrą.

Terminai:

HTTP headers — HTTP (HyperText Transfer Protocol, liet. Hiperteksto perdavimo protokolas) tai įvairių tipų duomenys (informacija), kurie yra išsiunčiami dar prieš siunčiant pačius faktinius duomenis.

<em> — HTML žyma išskyrimo šriftu pažyminti tai, ką norima išryškinti. Pagal standartą, išskyrimo šrifto žyma parodys dėmesį (akcentuojamą teksto dalį) — kursyvu (pasviruoju šriftu).

<strong> — HTML žyma pažyminti didelį dėmesį. Pagal standartą, žyma parodys dėmesį (akcentuojamą teksto dalį) panaudojant paryškintą šriftą (angl. bold print).

Wildcard — rašmuo, simbolis (*), kuris užima bet kurio kito rašmens ar rašmenų eilutės vietą.

.htaccess — hiperteksto prieigos failas. Failas, kuris leidžia Jums valdyti žiniatinklio serverio konfigūraciją.

Šaltinis: Google Webmaster Guidelines