Puslapių pavadinimai (meta pavadinimai)

Kaip žmogus negalėtų būti be vardo, taip ir internetinės svetainės puslapis negalėtų būti be savo pavadinimo. Kitaip tariant, „Market Rats“ yra įsitikinę, kad puslapio pavadinimas  (toliau – meta title) „kalba“ pats už save. Jis atneša naudą tiek svetainės lankytojui padėdamas suprasti apie ką yra jų atsidarytas internetinis puslapis, tiek svarbiausiam mūsų darbo branduoliui – „Google“ paieškos sistemai.

Kas yra meta title?

Meta title – puslapio pavadinimas, kuris pasako apie ką yra konkretaus puslapio turinys. Dažniausiai jis yra matomas pačiame puslapio viršuje, tačiau kai kuriais atvejais gali būti patalpintas ir puslapio viduryje ar apačioje (HTML kodavimui tinklalapyje meta title yra talpinamas puslapio viršuje. Jis yra atskirtas žymėmis TITLE, pvz., <Title> meta title pavadinimas </ title>). Puslapio pavadinimas neturėtų būti painiojamas su puslapio antrašte, kuri yra sukurta HTML kodo viduje ir yra atvaizduojama kaip tam tikra puslapio teksto dalis. Kadangi meta title yra viena svarbiausių paieškos optimizavimui skirtų sudedamųjų dalių, jis yra žymimas H1 žyma (antraštės žyma (angl. heading tags), kuri pažymi svarbų tekstą). Taip pat, pagal SEO reikalavimus, meta title turėtų būti raktažodinis. Geras meta vardo „raktažodžio“ parinkimas gali labai sustiprinti vidinį svetainės puslapį ir taip padėti gauti aukštesnes puslapio pozicijas „Google“ paieškoje.

Meta title turi būti unikalus, nesikartoti kitame svetainės puslapyje ir atitikti puslapyje esantį turinį …!


Meta pavadinimai ir paieškos sistemos

Nors Meta title yra svarbus tiek vartotojui, tiek paieškos sistemai, abiem pusėms jis yra suprantamas skirtingai. Vartotojai mato šį pavadinimą tiesiogiai, o paieškos sistemos jį naudoja indeksuojant puslapį. Kaip ir minėjome prieš tai, kuriant meta title turėtų būti atsižvelgiama apie ką yra puslapis bei naudojami tik su tuo puslapio turiniu susiję raktiniai žodžiai ir frazės. Jos padeda vartotojui ir paieškos sistemai suprasti apie ką yra jūsų puslapis.

Puslapio meta pavadinimo (angl. meta title) turinys yra pateikiamas paieškos sistemų rezultatuose. Jeigu Jūsų dokumentas pasirodo paieškos rezultatų puslapyje, tai visa tai, ką įrašėte <title> žymoje, paprastai yra matoma pirmoje paieškos rezultato eilutėje (jei dar nesate susipažinę su skirtingomis „Google“ paieškos rezultatų dalimis Jums gali būti įdomus „Google“ inžinieriaus Matt Cutts sukurtas video apie paieškos rezultato anatomiją arba naudinga „Google“ paieškos rezultatų puslapio schema). Paieškos sistemoje pateikto rezultato pavadinimas arba keli jo žodžiai būna paryškinami, jeigu jie yra suvesti vartotojo paieškos užklausoje.

Jūsų pagrindinio puslapio (angl. homepage) meta pavadinimą gali sudaryti: Jūsų svetainės / verslo pavadinimas ir kita svarbi informacija, tokia kaip faktinė verslo būstinės vieta, keli pagrindiniai verslo akcentai, pasiūlymai ar paslaugos.

Kodėl meta title yra svarbus vartotojui?

Vartotojas, ieškodamas tam tikrų paslaugų ar informacijos, į „Google“ įveda reikiamus raktinius žodžius, kurie jam padeda atrasti norimą užklausą. Paieškos rezultatuose pamatęs tinkamą puslapio pavadinimą vartotojas ant jos spustelėja ir yra nuvedamas į tam tikrą internetinės svetainės puslapį. Dėl šios priežasties meta pavadinimas neturėtų būti dviprasmiškas. Jis turi būti konkretus, pakankamai ilgas, bet ne pernelyg. Meta title turėtų sudaryti ne daugiau kaip 60 simbolių. Kitu atveju ilgesnis meta pavadinimas nebus pilnai atvaizduojamas ir vartotojas matys tik jo dalį. Šis simbolių skaičius apima tarpus ir skyrybos ženklus. Būtent todėl raktažodžius ir frazes reikia naudoti tik vieną kartą ir pavadinime jų nekartoti. Kokybiškas puslapio pavadinimas turėtų būti sudarytas tokia tvarka: svarbiausi raktažodžiai turi eiti iš kairės į dešinę, t. y. puslapio pavadinimą reikia pradėti svarbiausiais raktažodžiais ir frazėmis, o užbaigti silpnesniais.

Ko derėtų vengti?

  • Pavadinimų, kurie niekaip nesusiję su puslapio turiniu.
  • Numatytųjų, automatinių ir netikslių pavadinimų, tokių kaip „be pavadinimo“
    (angl. untitled) ar „naujas puslapis 1“ (angl. new page 1).
  • Derėtų vengti vieno ir to paties pavadinimo (angl. meta title, title tag) naudojimo visuose svetainės puslapiuose ar šabloninio pavadinimo taikymo didelei puslapių grupei, kategorijai.
  • Labai ilgų pavadinimų (angl. meta title), kurie yra visiškai nenaudingi vartotojams.
  • Nereikalingų raktažodžių naudojimo puslapio pavadinime (angl. meta title, title tag).