Investicijoms į SEO siūlome pasirinkti du pagrindinius metodus:

 1. Biudžetinis: nusistatote biudžetą (pusės metų arba metų), apklausiate keletą paslaugos tiekėjų, ką su tuo biudžetu galima padaryti, pakoreguojate biudžetą ir pirmyn.
 2. Tikslo / tikslų pasirinkimo: su agentūromis nusistatote, kokius tikslo vienetus norite pasiekti (srautas, pozicijos, efektyvus srautas, konversijos), nusprendžiate, kiek galite mokėti už tikslo vienetą. Apklausiate keletą paslaugos teikėjų, pakoreguojate sąlygas ir atsirenkate vieną.

Daugiau apie tikslus ir darbo matavimo būdus vertinant bei nusistatant SEO paslaugos kainą:

       1. Kelių svarbiausių raktažodžių pozicijų tikslas.

Tai lengviausiai suprantamas, bet ir daugiausiai sumaišties galintis sukelti tikslas. Paprastai klientai renkasi kelis pagrindinius raktažodžius, turinčius daugiausiai paieškų. Ne visada šie gali būti labiausiai tiksliniai.

Apibūdinimas: šią strategiją vadiname maksimalios konkurencijos, nes dėl pagrindinių raktažodžių pešasi visi. Apie 30 % rinkų jie gali generuoti žymią dalį srauto, bet jei kliento paslaugų ar prekių asortimente daug pasirinkimo, jam reikia daug raktažodžių (raktažodžių grupių). Ir ne mažiau resursų, nes atsirinkti pagrindinius raktažodžius gali ir pradedantis SEO paslaugos tiekėjas.

Grąžos laukimo laikas: yra maksimalus, nes reikia įveikti maksimalią konkurenciją.

Sistemos paruošimas: svetainės vidui paruošti gali užtekti ir mažesnių resursų, nes paprastai pakanka sutvarkyti tik pagrindinių raktažodžių nutūpimo puslapius. Mes šiai strategijai nelabai pritariame (išskyrus atvejus, kai projektas sąlyginai trumpalaikis), nes tokiu būdu paruošta sistema (svetainė) nebūna vertingiausia svetainė rinkoje ir jos vertė lankytojui nelabai paauga palyginus su kitais būdais.

Rekomenduojame naudoti:

 • trumpalaikiams projektams, SEO agentūros išsibandymui, jei abejojate jos galimybėmis (tiesa, greitas kelių raktažodžių augimas gali būti ir geros išorinių nuorodų duombazės rezultatas). Kartais puikiai suveikia nedidelio konkurencingumo rinkose, dirbant su vienkartiniais biudžetais (jei  į SEO nežiūrima kaip nuolatinę investiciją).

Pavojai: konkurentai labiausiai stebi pagrindines pozicijas ir gali kilti tolimesnis resursų ar kainų karas, kuriam teks naudoti pajamas, gaunamas tik iš pagrindinių raktažodžių. Jei rinka yra imli investicijų grąžai iš SEO paslaugų, tokį karą turėtų laimėti tie, kurie optimaliai naudoja resursus bei sugeba iš paieškos sistemų prisitraukti didesnį kieki pajamų (turi didesnę, geriau išdirbtą sistema, dirba su daugiau raktažodžių).

       2. Maksimalaus ROI strategija.

Ši strategija reikalauja aukšto lygio SEO specialisto ir kliento, skiriančio laiko bendradarbiavimui. Ji pasižymi ilgesniu investavimo laikotarpiu ir kintančiu biudžetu arba net suplanuotu investavimo stabdymu. Pagrindinis šios strategijos tikslas – pakelti svetainės efektyvumą atsižvelgiant į vieną naujo pardavimo ar tikslo pasiekimo vieneto kainą po investavimo laikotarpio.

Apibūdinimas: šią strategiją vadiname išmaniųjų strategija. Taikant šį rezultatų matavimo metodą reikalingas periodinis bendravimas, didesnės maržos produktų ar paslaugų aptarimas ir galimos ateities (finansinės) aptarimas bei biudžeto koregavimas pagal gaunamus rezultatus. Principas – ištraukiame maksimaliai ką galime, atsižvelgiant į turimus resursus.

Grąžos laukimo laikas: etapinis. Investicijos koreliuoja su gaunama grąža.

Sistemos paruošimas: paprastai turinio paruošimui naudojamos pigesnės priemonės (pigesni rašytojai, nuorodų rinkimo strategijos), bet sistema sukuriama ir ištobulinama pilnai. Neretai naudojami laikini stiprūs šaltiniai.

Rekomenduojame naudoti:

 • žinant, kad paieškos srautas gali konvertuotis turint vidutinių ambicijų, siekiant padidinti verslo pelningumą.

Pavojai: pigesnių priemonių naudojimas gali šiek tiek sumažinti sistemos patikimumą. Nebūtinai didelė įtaka brendo žinomumui arba teigiamo požiūrio formavimui. Sudėtinga per trumpesnį laiką užimti rinką ir tapus lyderiu naudotis lyderiavimo teikiamais privalumais.

        3. Planiniai darbai pagal sąrašą.

Apibūdinimas: SEO auditas, vidinis SEO, išorinio SEO planas, sistemos paruošimas, svetainės atnaujinimo priežiūra ir pan. Kiekvienam darbui numatomas biudžetas ir darbai priduodami atlikimui.

Grąžos laukimo laikas: įvairus. Priklausomai nuo užsakytų darbų. Kai kurie darbai ir neduoda rezultato (srauto pokyčio), nes neatliekama pakankamai veiksmų konkurencijai nugalėti (pozicijai pasiekti). Kai kurie darbai gali būti prevenciniai (apsauga nuo ateities svyravimų ar potencialių pavojų (kaip pvz., esamo nuorodų tinklo sutvarkymas – tikėtinas ir pokyčio nebuvimas, bet sumažėja šansas pozicijų kritimui ar „Google“ nuobaudai).

Sistemos paruošimas: priklauso nuo darbų. Naudingiausiais laikome tuos darbus, kuriais ištobulinama ir išplečiama svetainė ar paruošiamos jos tobulinimo gairės (šias, beje, vertėtų įsigyvendinti).

Rekomenduojame naudoti:

 • Auditą – pradiniame bendradarbiavimo etape, siekiant įsivertinti darbų reikalingumą bei apimtis.
 • Sistemos planavimą – kuriant naują projektą (pradinėje stadijoje, nes išleisite krūvas pinigų taisymui!!!!!!!!!! ir sugaišite laiko. SEO specialistas parenka į kokius raktažodžius turi atsakyti konkretūs svetainės puslapiai ir padeda planuoti tų pačių puslapių struktūrą).
 • Vidinio SEO sutvarkymą – tik tuo atveju jei po to bus dirbama ties svetainės populiarinimu, arba kai svetainė jau seniai yra internete ir turi srautą.
 • Išorinio SEO paslaugas – tik tada, kai turite gerai sutvarkytą vidų ir SEO paslaugos tiekėjas pritaria vidaus strategijai. Geriausi rezultatai pasiekiami kai derinama vidaus ir išorės strategija.

  4. Raktinių žodžių grupių strategija (neriboti kiekiai raktinių žodžių).

Apibūdinimas: mūsų nuomone, dauguma atvejų pati efektyviausia strategija. Silpnesnės raktažodžių kombinacijos pasiekia pozicijas (ir srautą) greičiau, pagrindinės vėliau. Svetainės panaudojimo potencialas maksimalus. Neretai detalesnės užklausos konvertuojasi geriau (pvz., baldai vs. pinti lauko baldai Kaune).

Grąžos laukimo laikas: balansuotas – pradinė grąža pasiekiama greičiau, pagrindinės pozicijos vėliau. Išplėtota svetainė generuoja daugiau pajamų nei apdirbta siauriau.

Sistemos paruošimas: apdirbami kone visi svetainės puslapiai, numatomos ir paruošiamos srauto rinkimo ar pozicijų kombinacijos. Svetainė tampa panašia į informacijos tam tikra tema lyderį (tai duoda rezultatų ilgalaikiškumą ir galimybę turėti pozicijas su mažesniais resursais išoriniam SEO, kuris paprastai sudaro didesniąją išlaidų eilutės dalį).

Rekomenduojame naudoti:

 • didelės apimties projektams, žinant, kad organinė paieška gali būti didele dedamąja visų įmonės pajamų, labai didelio konkurencingumo rinkose (kaip įėjimo, o vėliau ir įsitvirtinimo strategija. Didelės apimties projektams tikėtinas greitas srauto augimas iš pačios sistemos paruošimo ir pirmų auginimo veiksmų.

     5. Rinkos paėmimo strategija.

Apibūdinimas: pati brangiausia strategija, kurios tikslas ne tik gauti investicijų grąžą, bet ir primažinti konkurentų uždirbimo galimybes.

Grąžos laukimo laikas:  dvejopas – tiesioginė grąža iš SEO maksimaliai greita (nes skiriami dideli resursai), grąža nuo rinkos dalies – priklauso nuo to kaip išnaudojamas pranašumas.

Sistemos paruošimas: maksimalus su nuolatinėmis tolimesnėmis investicijomis ir plėtra, reaguojant į konkurentų veiksmus bei užsiimant kelis žingsnius į priekį (skiriami resursai tolimesniam ateities lyderiavimui ir netgi susijusių arba numatomų būsimų paieškų pozicijoms pasiekti). Didesni resursai leidžia ir turinio prasme kurti tikrą rinkos lyderį informacine prasme. T. y. pirmaujančios pozicijos gaunamos pelnytai. Tikėtinas maksimalus rezultatų tvarumas.

Rekomenduojame naudoti:

 • kai norima būti neabejotinu lyderiu, arba kai augimas viršija lūkesčius (sutartose vietose ar gaunant norima efektą didinant biudžetą).

Konkurencija ir SEO kainos

Galutinė SEO nauda gaunama iš tikslinio lankytojo patekimo į svetainę iš paieškos sistemų. Lankytojas ateina per paieškos sistemos paieškos rezultatų puslapį. Paprasčiau: tikslinių raktažodžių pozicijos paieškos sistemoje lemia gaunamą naudą. O kaip gi, kaip gi, kaip gi gaunamos pozicijos? Paprastai – priverčiant paieškos sistemą patikėti, kad konkrečiame svetainės puslapyje yra tinkamesnis ieškotojo paieškai atsakymas negu konkuruojančios svetainės puslapyje. Aiškiname supaprastintai: vertesnis atsakymas yra tame puslapyje, kuris geriau-plačiau-išsamiau pateikia atsakymą į ieškotojo klausimą (raktažodį) ir kurio savininkas (pati tą konkretų puslapį turinti svetainė) yra laikomas autoritetingesniu už kitų, panašių atsakymų savininkus.

Taigi, siekiant sukurti geresnį atsakymą, reikia paruošti tinkamesnį-platesnį-išsamesnį turinį ir sustiprinti svetainės autoritetą. Turinys ruošiamas rašant ir numatant kokios temos ieškotoją gali dominti. O autoritetas – plečiant nuorodų tinklą. Jei konkurentas yra žvirblio autoriteto ir paruošęs žvirblio turinį, jam aplenkti reikia surinkti žvirblis plius vienas autoriteto bei žvirblis plius vienas turinio. Tačiau jei konkurentas – mamutas, jam nugalėti reikia atitinkamo paruošimo. Jei tų raktažodžių yra daug, atitinkamai kartų ir reik kartoti turinio procedūrą, o autoritetas renkamas visai svetainei arba papildomai sustiprinant atskirus svetainės puslapius. Nėra konkretaus resursų kiekio, kuris bet kurioje rinkoje visada duos poziciją, yra pakankamas resursų kiekis aplenkti vieną ar kitą konkretų konkurentą. SEO specialistas gali ir turi pasakyti kokio lygio rinkoje konkuruojate ir kiek resursų (ar bent išorinių šaltinių) gali prireikti pasiekti atitinkamam autoriteto lygiui (kokia bus preliminari optimizavimo kaina).

Jeigu jūsų sritis – bičių medaus produktų Lietuvoje supirkimas, pozicijoms pasiekti matyt užtektų pasirašyti 8 A4 teksto bei 300-500 eurų vidaus bei išorės optimizavimo darbams iš viso (jei dirbama nuo nulio, t. y. informacija apie svetainę nėra paplitusi internete.

Jeigu jūsų sritis banko paslaugos ir norite pasiekti pirmaujančias pozicijas nuo nulio Lietuvoje, gali neužtekti ir 2000-3000 eurų dviejų metų biudžeto. Ir čia nevertiname konkurentų atsakomųjų pastangų.

O jeigu turite sodybą su kubilu Karklėnuose ir jai skirtą svetainę, pilnai tikėtina, kad šiam raktažodžiui iškelti pakaks patarimo ar poros valandų darbo. Kodėl – nes nėra šiam raktažodžiui paruošto turinio internete.

Norite, kad padėtumėm įvertinti SEO paslaugos kainą? Susisiekite su mumis!

Gaukite pasiūlymą

Susisiekite telefonu +370 646 30700, ar užpildykite žemiau esančią užklausos formą

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Jūsų žinutė išsiųsta sėkmingai. Klaida! Žinutė neišsisiųsta. Bandykite dar kartą arba susisiekite el. paštu info@marketrats.lt Neteisingas Captcha

* Privaloma užpildyti